top of page

ข้อกำหนดการใช้งาน ABC Loyalty 3.0

1. ข้อกำหนดการใช้งาน

1.1 ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ควบคุมการใช้งานของคุณ และการเข้าถึงบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเรา อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) การแจ้งเตือนของเรา และข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในนั้น รวมถึงบริการใด ๆ และบริการทั้งหมดที่เรามีให้คุณในนั้น (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม")

1.2 โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียดก่อนที่จะสร้างบัญชีหรือใช้แพลตฟอร์ม การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือยอมรับข้อกำหนดการใช้งานไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารที่จับต้องได้ (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเกิดขึ้นก่อน) แสดงว่าคุณได้อ่าน ตกลง และยอมรับข้อกำหนดการใช้งานแล้ว หากคุณใช้แพลตฟอร์มของเราในฐานะตัวแทนของหน่วยงานแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานในนามของหน่วยงานนั้น

1.3 นอกจากนี้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งกำหนดวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1.4 การให้บริการแพลตฟอร์มของเราแก่คุณยังอยู่ภายใต้สัญญา Software as a Service (SaaS) ดังที่แสดงในลิงค์ http://ascendbit.com/loyalty-sass รวมถึงคำสั่งซื้อบริการที่ออก (Service Order) (“คำสั่งซื้อบริการ”) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดทางการค้า บริการเสริมเพิ่มเติม (ถ้ามี) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ ฯลฯ และถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดการใช้งาน สัญญา Software as a Service (SaaS) และคำสั่งซื้อบริการจะเรียกรวมกันในที่นี้ว่า "สัญญา SaaS" ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของสัญญา SaaS กับข้อกำหนดการใช้งาน ให้ถือข้อกำหนดของสัญญา SaaS เป็นหลัก

2 เกี่ยวกับเราและวิธีติดต่อเรา

2.1 เราคือ บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด (ABC) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และสำนักงานจดทะเบียนของเราอยู่ที่เลขที่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย

2.2 สำหรับคำถามหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือข้อกำหนดการใช้งาน คุณสามารถติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลถึงเราที่ loyalty.support@ascendbit.com โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและสิ่งที่เราดำเนินการกับข้อมูลนั้น ซึ่งมีอยู่ที่ http://ascendbit.com/loyalty-privacy สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และทำความเข้าใจวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณและสิทธิ์ที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

2.3 หากเราต้องติดต่อคุณ เราจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายถึงคุณตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณให้ไว้กับเรา

2.4 เมื่อเราใช้คำว่า "ลายลักษณ์อักษร" หรือ "เป็นลายลักษณ์อักษร" ในข้อกำหนดการใช้งาน จะรวมถึงอีเมลด้วย

3 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

3.1 เราอาจแก้ไข ปรับปรุง เพิ่ม หรือลบข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขปรับเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มของเรา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ หากคุณคัดค้านการแก้ไขดังกล่าว ทางเลือกแต่เพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้งานแพลตฟอร์มทั้งหมด การใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลหมายความว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขปรับเปลี่ยน

3.2 ข้อกำหนดการใช้งานอาจถูกแทนที่ด้วย คำบอกกล่าวหรือเงื่อนไข ที่กำหนดไว้อย่างชัด แจ้งซึ่งอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ประกาศหรือข้อกำหนดที่ กำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง เหล่านี้ จะถือรวมเป็นข้อกำหนดการใช้งานและแทนที่ข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานที่กำหนดว่าถูกแทนที่

4 ความพร้อมในการให้บริการของเรา

4.1 เราเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยุติแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ที่เราเสนอ หรือเพิ่มหรือลบฟังก์ชันหรือคุณลักษณะต่าง ๆ เป็นครั้งคราว และเราอาจระงับหรือหยุดผลิตภัณฑ์ บริการ ฟังก์ชันหรือคุณลักษณะบางอย่างพร้อมกันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ 

4.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเรา รวมถึงสิทธิ์ในการจำกัด ระงับหรือยุติบัญชีของคุณ หากเราเชื่อว่าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือใช้แพลตฟอร์มของเราหรือบริการใด ๆ ที่เรามีในทางที่ผิด

4.3 เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของเราพร้อมใช้งานอยู่เสมอ แต่เราไม่รับประกันว่าการดำเนินการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราจะไม่หยุดชะงักหรือต่อเนื่อง แพลตฟอร์มของเราอาจหยุดชะงักเนื่องจากการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อัปเกรด เครือข่ายหรืออุปกรณ์ขัดข้อง

4.4 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มหรือระบบของคุณเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เราไม่รับประกันว่าแพลตฟอร์มของเราจะปราศจาก Bugs หรือไวรัส

4.5 เราอาจให้ บริการต่างๆ แก่คุณผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับแต่ละบริการในรูปแบบของข้อตกลงเฉพาะ เราอาจเพิ่มบริการใหม่ และอาจแก้ไข จำกัด หรือยุติบริการที่มีอยู่เป็นครั้งคราวและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การใช้บริการบางอย่างอาจทำให้คุณต้องเยี่ยมชมหรือใช้ บริการของบุคคลที่สาม ซึ่งจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สาม

5 บัญชีของคุณ

5.1 ในการลงทะเบียนบัญชีบนแพลตฟอร์มของเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับตัวคุณ คุณจะเข้าสู่ระบบการใช้แพลตฟอร์มโดยผ่านอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้และขอรหัส OTP จากแพลตฟอร์ม คุณต้องรักษารหัส OTP ให้ปลอดภัยและเป็นความลับของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการใช้รหัส OTP ธุรกรรม คำสั่ง การกระทำ หรือบริการใดๆ ที่ใช้บนแพลตฟอร์มโดยใช้บัญชีและรหัส OTP ที่ให้ไว้สำหรับผู้ใช้เท่านั้น จะถือว่าเป็นธุรกรรม คำสั่ง การกระทำ หรือบริการที่กระทำโดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขธุรกรรม การกระทำ หรือบริการที่ใช้บนแพลตฟอร์มได้ และผู้ใช้จะต้องผูกพันตามธุรกรรมดังกล่าวทุกประการ

5.2 คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลรับรองบัญชีของคุณหรือให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณ หากเราตรวจพบว่าผู้ใช้หลายคนใช้บัญชีร่วมกัน เราอาจถือว่านี่เป็นการละเมิดความปลอดภัยและระงับหรือยุติบัญชีของคุณ คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณทราบถึงการใช้งานบัญชีของคุณในทางที่ผิดที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น

5.3 เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานบัญชีของคุณ เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

5.4 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดไว้ที่ส่วนท้ายของข้อกำหนดการใช้งาน

5.5 คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านหรือภายใต้บัญชีของคุณ

5.6 การสร้างบัญชีอาจขึ้นอยู่กับการขอข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบและ/หรืออนุมัติโดยเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มแบบบูรณาการและการรวบรวมบริการที่เกี่ยวข้อง บัญชีของคุณอาจถูกใช้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มและอาจรวมข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการต่างๆ ของคุณ

6 การใช้แพลตฟอร์ม

6.1 การใช้แพลตฟอร์มของคุณอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และบริการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มของคุณเอง ตลอดจนการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

6.2 คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

6.3 ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ เรามอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ส่วนบุคคล ทั่วโลก ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ ไม่ผูกขาดและเพิกถอนได้เพื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มของเรา รวมถึงซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เรานำเสนอ การอนุญาตนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์เดียวในการให้คุณใช้และได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราตามที่เราให้ไว้และในลักษณะที่อนุญาตโดยข้อกำหนดการใช้งาน

 

6.4 การอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์มของเรานี้จะสิ้นสุดลงหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เรากำหนดเป็นครั้งคราว

6.5 คุณต้องไม่คัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย ให้เช่า ให้ยืม หรือแลกเปลี่ยนการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์ม

7 สิทธิ์ของคุณ

7.1 คุณเก็บรักษาสิทธิ์ของคุณในข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม (“เนื้อหาของคุณ”) ด้วยการส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว แสดงว่าคุณให้สิทธิ์ใช้งานทั่วโลก ชำระเงินเต็มจำนวน เพิกถอนไม่ได้ ถาวร ถ่ายโอนได้ ไม่ผูกขาดและไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (พร้อมสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงผ่านหลายระดับ) โดยการส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว เพื่อใช้ ประมวลผล คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวในสื่อใด ๆ และทั้งหมดหรือผ่านช่องทางการเผยแพร่ใด ๆ (ทั้งที่มีทราบในปัจจุบันเหรือจะพัฒนาขึ้นในภายหลัง) ทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือในภายหลัง พัฒนาและใช้ (และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้) เนื้อหาของคุณในลักษณะใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์) ที่เราเห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรวมเนื้อหาของคุณหรือการดัดแปลงใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนลงในเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ) เราไม่จำเป็นต้องโฮสต์ แสดง หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ของคุณบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม และอาจลบเมื่อใดก็ได้หรือปฏิเสธเนื้อหาใด ๆ ของคุณด้วยเหตุผลใดก็ตาม

7.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาของคุณและผลที่ตามมา รวมถึงผลที่ตามมาของการใช้เนื้อหาของคุณโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้เนื้อหาของคุณ หรือการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือโพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชม

7.3 แพลตฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้เป็นไซต์สำรองข้อมูลหรือที่เก็บข้อมูล คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้แน่ใจว่าคุณเก็บรักษาสำเนาของเนื้อหาใดๆ ของคุณ เราไม่มีข้อผูกมัดในการให้คุณเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดเก็บบนแพลตฟอร์มหรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความน่าเชื่อถือหรือความพร้อมใช้งาน เว้นแต่ตามที่จำเป็นภายใต้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ

7.4 คุณรับประกันว่าเนื้อหาของคุณไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ และคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน

7.5 เมื่อคุณอัปโหลดชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของคุณไปยังแพลตฟอร์ม (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายของคุณ”) คุณให้สิทธิ์แก่เราแบบไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และทั่วโลกในการทำซ้ำและแสดงเครื่องหมายของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มและบริการต่าง ๆ  คุณรับทราบว่าเราจะใช้ไฟล์ภาพโลโก้ที่คุณให้กับเราผ่านทางแพลตฟอร์มและบริการ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ภาพโลโก้ที่คุณอัปโหลดสอดคล้องหรือสอดคล้องกับแนวทางการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คุณ อาจมีขึ้นเกี่ยวกับเครื่องหมายของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เครื่องหมายของคุณจะไม่รวมเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นเจ้าของ

8 สิทธิของเรา

8.1 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราให้เป็นของเราหรือที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สิทธิ์ทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับถูกสงวนไว้ คุณต้องไม่อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ทำซ้ำ ส่ง หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือส่วนประกอบใดๆ ของแพลตฟอร์มของเราในทางใดๆ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือส่วนประกอบดังกล่าว

8.2 เราอาจ (ตามดุลยพินิจของเรา) ตรวจสอบเนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่งหรือโพสต์โดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่เราพิจารณาว่าน่ารังเกียจ เป็นอันตราย หลอกลวง เลือกปฏิบัติ หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมหรือทำให้เข้าใจผิด หรือเนื้อหาที่เราเชื่อว่าอาจละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองหรือสนับสนุนความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงโดยผู้ใช้ใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา

8.3 ชื่อของเรา “Ascent Bit”, “ABC” และเครื่องหมายและโลโก้ของเราเป็นเครื่องหมายการค้าของเรา (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม) และห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากเรา ข้อกำหนดการใช้งานไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของเราหรือของบุคคลที่สามที่แสดงผ่านแพลตฟอร์ม

9 ข้อเสนอแนะ

9.1 เราให้ความสำคัญและยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเรา ข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้งหมดจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ คุณตกลงว่าเรามีอิสระที่จะใช้ เปิดเผย รับรอง และ/หรือแก้ไขข้อเสนอแนะและข้อมูลใด ๆ (รวมถึงแนวคิด ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็น) ที่คุณให้ไว้เพื่อใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของเรา โดยปราศจากค่าตอบแทนใด ๆ ให้กับคุณ

9.2 คุณสละสิทธิ์และตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าลิขสิทธิ์ ค่าบริการ หรือการชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การเปิดเผย การยอมรับ และ/หรือการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ

10 การจำกัดความรับผิด

10.1 บางประเทศหรือเขตอำนาจศาลอาจไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบในข้อนี้ ซึ่งในกรณีนี้การปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

10.2 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรา (รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ตัวแทน หุ้นส่วน และผู้ให้อนุญาต ของเรา (รวมเรียกว่า “หน่วยงานของเรา”)) จำกัดความรับผิดของเราในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีหรือเกิดขึ้นจากการให้บริการแพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

10.2.1 เราจัดหาแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" และการเข้าถึงหรือการใช้แพลตฟอร์มของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

10.2.2 เราไม่รับรอง รับรอง หรือรับประกันใดๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรามีให้

10.2.3 เราไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณพบบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้อง เป็นความจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเสมอ

10.2.4 เราขอปฏิเสธการรับประกันและการรับรองทั้งหมดโดยชัดแจ้ง (เช่น การรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด)

10.2.5 เราไม่รับประกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ หรือในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร จะไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ

10.2.6 เราไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในแพลตฟอร์มของเราหรือข้อบกพร่อง ไวรัส จุดบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ และ

10.2.7 เราไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือโพสต์โดยผู้ใช้แพลตฟอร์มใด ๆ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์)

10.3 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับผิดต่อคุณหรือผู้อื่นสำหรับ:

10.3.1 ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียที่เป็นการลงโทษ;

10.3.2 การสูญเสียข้อมูล ธุรกิจ โอกาส ชื่อเสียง กำไรหรือรายได้; และ/หรือ

10.3.3 ความเสียหายเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ

 

10.4 นอกเหนือจากประเภทของความรับผิดที่เราไม่สามารถจำกัดได้ตามกฎหมาย ความรับผิดของหน่วยงานของเราที่มีต่อคุณ (โดยรวมทั้งหมด) จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเรา (ถ้ามี) สำหรับการใช้แพลตฟอร์มของเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

10.5 ข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นเป็นพื้นฐานสำคัญของการตัดสินใจของเราในการนำเสนอแพลตฟอร์มและบริการ และจะนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมายที่อาจมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรู้หรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นจะทำให้การเยียวยาใด ๆ ล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญหรือไม่

11 การรับรองของคุณ

11.1 แพลตฟอร์มของเราไม่ได้มีไว้และสามารถใช้ได้สำหรับผู้เยาว์ เมื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและ สามารถ ทำข้อตกลงตามสัญญาได้ตามกฎหมาย

11.2 หากคุณใช้แพลตฟอร์มในนามของ นิติบุคคล การใช้แพลตฟอร์มแสดงว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจที่จำเป็นในการยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน (และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้) ในนาม ของนิติบุคคลนั้นๆ คุณรับรองว่านิติบุคคลที่ใช้จะคงสถานะทางกฎหมายไว้และไม่ทำการแก้ไขใดๆ กับการจดทะเบียนที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้

11.3 คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้แก่เราเกี่ยวกับบัญชีของคุณและการใช้แพลตฟอร์มของคุณจะเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

11.4 คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดในการมอบการอนุญาตตามที่ระบุไว้ในที่นี้ โดยเกี่ยวข้องกับ (ก) เนื้อหาของคุณทั้งหมด และ (ข) เครื่องหมายของคุณทั้งหมด คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของคุณและเครื่องหมายของคุณจะไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

11.5 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระภาษีใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มและบริการของคุณ หรือการรับทรัพย์สินมีค่าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

11.6 ในกรณีที่การใช้แพลตฟอร์มกำหนดให้คุณต้องเยี่ยมชมหรือใช้บริการของบุคคลที่สาม เช่น โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้งานนั้นในการใช้  บริการบุคคลที่สาม

12 การชดใช้ค่าเสียหาย

12.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องหน่วยงานของเราจากความรับผิด ความเสียหาย การเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจาก ( i ) การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของคุณ (ii) การใช้แพลตฟอร์มของคุณ (iii) การแถลงข้อความอันเป็นเท็จโดยคุณ (iv) กรณีเนื้อหาของคุณหรือเครื่องหมายของคุณละเมิดหรือยักยอกสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือว่าคุณละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม; หรือ (v) การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ของคุณ

12.2 เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ที่อยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายในที่นี้ และในกรณีเช่นนี้ คุณยังตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเราในการป้องกันหรือระงับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจาก แพลตฟอร์มหรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา

13 ระยะเวลาและการสิ้นสุด

13.1 ข้อกำหนดการใช้งานจะเริ่มมีผลใช้บังคับทันทีที่คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานโดยการสร้างบัญชีหรือ (ก่อนหน้านี้ ถ้ามี) โดยการใช้แพลตฟอร์ม และจะดำเนินมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

13.2 คุณสามารถยุติข้อกำหนดการใช้งานได้ทุกเมื่อโดยยุติ สัญญา SaaS ปิดบัญชีของคุณ และยุติการใช้งานแพลตฟอร์มในภายหลังทั้งหมด

13.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากเรามีเหตุผลเชื่อได้ว่า:

13.3.1 คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน และ/หรือ สัญญา SaaS อย่างร้ายแรงหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่า (รวมถึงการผิดนดในการชำระหนี้ใดๆ )

13.3.2 คุณใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายหรือการสูญเสียต่อเรา ผู้ใช้รายอื่น หรือสาธารณะ

13.3.3 เราได้รับการร้องขอให้ทำเช่นนั้นโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับ ใช้ หรือ

13.3.4 การให้บริการแพลตฟอร์มของเราให้กับคุณนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปหรือไม่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์

ในกรณีใดๆ ข้างต้น เราจะแจ้งให้คุณทราบทางที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ หรือเมื่อคุณพยายามเข้าถึงบัญชีของคุณในครั้งต่อไป เว้นแต่กฎหมายห้ามไม่ให้เราแจ้งให้คุณทราบ

13.4 เมื่อสิ้นสุดการเข้าถึงของคุณ คุณจะต้องยุติการใช้แพลตฟอร์มและบริการทั้งหมด และจะลบหรือทำลายสำเนาใด ๆ ที่คุณทำขึ้นจากเนื้อหาของเรา หากข้อกำหนดการใช้งานยุติโดยเรา คุณจะต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงการยุติโดยการสร้างบัญชีแยกต่างหากโดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่แตกต่างกัน

13.5 เมื่อสิ้นสุดการเข้าถึงของคุณ ข้อกำหนดการใช้งานจะสิ้นสุดลงด้วย ยกเว้นข้อ 10 ถึง 19

13.6 เมื่อเราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม เราจะรายงานการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน (หรือนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้) ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และเราจะร่วมมือกับ หน่วยงานดังกล่าวโดยเปิดเผยตัวตนของคุณและให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณภายในระบบของเราแก่พวกเขา

14 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมาย

14.1 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดๆ แก่เรา เว้นแต่บุคคลภายนอกดังกล่าวจะยินยอมแก่ (ก) การนำข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวมาให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ (ข) การใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

 

14.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการควบคุมการส่งออก การควบคุมการนำเข้า การคว่ำบาตร การต่อต้านการคว่ำบาตร การฟอกเงิน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และอื่นๆ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้แพลตฟอร์มของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และคุณจะต้องไม่ใช้งานแพลตฟอร์มในลักษณะใด ๆ ที่อาจขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น เพื่อรับการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือการชำระเงินบางอย่าง หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไว้)

14.3 การเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม

บางครั้งเราอาจให้การเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากคุณใช้การเชื่อมต่อเหล่านี้ คุณอาจออกจากแพลตฟอร์มได้ เราให้การเชื่อมต่อเหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และเราไม่ตรวจสอบ รับรอง หรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงความแท้จริง ความถูกต้อง คุณภาพ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา บริการ การเชื่อมต่อที่แสดง และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่ดำเนินการบนหรือผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม เราไม่รับรองหรือเป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือข้อมูล เนื้อหา หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่อาจได้รับจากการใช้งาน หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมาจากแพลตฟอร์ม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมด และคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับสินค้า บริการ ข้อมูล ทรัพยากร และ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและ/หรือการติดต่อของบุคคลที่สามหรือ การสื่อสาร หรือสำหรับอันตรายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการพึ่งพาเนื้อหาหรือการดำเนินธุรกิจของบุคคลที่สาม

15 ข้อตกลงทั้งหมด

15.1 ข้อกำหนดการใช้งานและสัญญาSaaS ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับเราที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดการใช้งานและสัญญาSaaS มีผลเหนือและยุติข้อตกลง สัญญา การรับรอง การรับประกัน การรับรอง และความเข้าใจอื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับเรา ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือธุรกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์ม 

15.2 คุณรับทราบว่าคุณจะไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ เกี่ยวกับข้อความ การรับรอง หรือการรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าจะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือประมาทเลินเล่อ) ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน

16 ข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ

16.1 เราอาจโอนสิทธิ์และหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานไปยังองค์กรอื่นโดยส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วันให้คุณทราบล่วงหน้า

16.2 หากศาลพบว่าส่วนหนึ่งของสัญญานี้ผิดกฎหมาย ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แต่ละย่อหน้าของข้อกำหนดการใช้งานทำงานแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นผิดกฎหมาย ย่อหน้าที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

16.2 แม้ว่าเราจะล่าช้าในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน เรายังสามารถบังคับใช้ได้ในภายหลัง หากเราไม่ยืนยันในทันทีว่าคุณทำสิ่งใดที่คุณจำเป็นต้องทำภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน หรือหากเราดำเนินการล่าช้ากับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดสัญญานี้ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านั้น และจะไม่ขัดขวางเราในการดำเนินการกับคุณในภายหลัง

17 ติดต่อ

17.1 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ โปรดติดต่อเราที่ loyalty.support@ascendbit.com

17.2 โดยการใช้แพลตฟอร์ม คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้อาจรวมถึงประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการทำธุรกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและบริการ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคุณกับเรา คุณตกลงว่าคำบอกกล่าว ข้อตกลง การเปิดเผย หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามข้อกำหนดในการสื่อสารทางกฎหมาย รวมถึงการสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณไม่ต้องการสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต คุณต้องหยุดใช้บัญชีของคุณ แพลตฟอร์ม และบริการ

 

18 ภาษา

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดการใช้งานเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาใดๆ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

19 กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

19.1 ข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้และจะตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่นำเรื่องการขัดกันของกฎหมาย หลักการ หรือกฎเกณฑ์ มาใช้

19.2 เราปรารถนาที่จะแก้ไขข้อพิพาทกับคุณโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นทางการ ดังนั้นก่อนที่คุณจะยื่นฟ้องใดๆ คุณตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการกับเราก่อนโดยติดต่อ  loyalty.support@ascendbit.com เราจะตอบกลับคุณทางอีเมลโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม การไม่ตอบรับจะไม่ถือว่าเป็นการยินยอมหรือการสละสิทธิ์ใดๆ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการภายในสามสิบ (30) วัน หากข้อพิพาทไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว คุณหรือเราอาจยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการ

19.3 เราและคุณตกลงว่าข้อพิพาท การโต้เถียง และการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ข้อกำหนดการใช้งาน จะได้รับการพิจารณาตัดสินโดยศาลของประเทศไทย

19.4 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การอนุญาโตตุลาการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานจะดำเนินการเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้อนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

20 นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งาน คุณจะใช้แพลตฟอร์มตามข้อกำหนดของนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้เท่านั้น และคุณตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิดหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่อไปนี้:

20.1 ใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

20.2 ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใดๆ

20.3 ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องหรือขีดจำกัดการใช้บริการ

20.4 เข้าถึง ยุ่งเกี่ยว หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะหรือบางส่วนของแพลตฟอร์ม

20.5 แทรกแซงหรือขัดขวางผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใดๆ เช่น การส่งไวรัส โทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี โอเวอร์โหลด สแปม หรือส่งเมล์บอมบ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของ แพลตฟอร์ม หรือโดยการสคริปต์การสร้างเนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่รบกวนหรือสร้างภาระเกินควรแก่แพลตฟอร์ม

20.6 ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดรหัส หรือพยายามรับซอร์สโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่โอเพ่นซอร์ส

20.7 เข้าถึง ค้นหา หรือสร้างบัญชีสำหรับแพลตฟอร์มด้วยวิธีใดๆ (โดยอัตโนมัติหรืออย่างอื่น) นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่สนับสนุนโดยสาธารณะของเรา (เช่น " scraping" หรือสร้างบัญชีจำนวนมาก) หรือพยายามทำเช่นนั้น

20.8 ส่งการสื่อสาร การส่งเสริมการขายหรือโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ หรือสแปม;

20.9 ปลอมแปลง TCP/IP packet header หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล TCP/IP packet header ในอีเมลใดๆ

20.10 ส่งข้อมูลที่ระบุแหล่งที่มาที่แก้ไข หลอกลวง หรือเป็นเท็จ รวมถึง " spoofing " หรือ " phishing "

20.11 ดำเนินการสำรวจ ประกวด หรือ pyramid schemes หรือส่งเสริมหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

20.12 การอ้างอิงหรือ การส่งเสริมการขายในทางที่ผิด;

20.13 โพสต์ เผยแพร่ อัปโหลด แสดง แจกจ่าย หรือแบ่งปันเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือเจตนาเป็นเท็จ และ/หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา;

20.14 ละเมิดตัวอักษรหรือเจตนารมณ์ของข้อกำหนดการใช้งานหรือสัญญา SaaS 

20.15 ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ

20.16 ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

หากคุณใช้แพลตฟอร์มในลักษณะที่เราเชื่อตามดุลยพินิจของเรา(ก) ขัดต่อข้อกำหนดของนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดการใช้งาน หรือสัญญา SaaS หรือ (ข) เป็นอันตรายต่อ แพลตฟอร์ม บริการ หรือผู้ใช้รายอื่นของแพลตฟอร์ม เราอาจระงับบัญชีของคุณหรือการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณได้

bottom of page