top of page

ABC’s Privacy Notice - ABC Loyalty 3.0

ยินดีต้อนรับสู่ ABC Loyalty 3.0 โซลูชั่นสำหรับธุรกิจที่ช่วยปลดล็อคข้อจำกัดทางการตลาดแบบเดิม ด้วยหลักการ Web 3.0 เพื่อยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยธุรกิจในการสร้างคอมมูนิตี้กับลูกค้าได้อย่างง่าย และสะดวก เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชั่น ABC Loyalty 3.0 อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท Ascend Bit Co., Ltd. (“เรา”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Ascend Group ที่มีภารกิจและความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต รวมถึงบล็อคเชน ที่จะช่วยให้คุณมีไลฟ์สไตล์ที่ชาญฉลาด เรียบง่าย และปลอดภัย

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรารู้ว่าคุณต้องการทราบวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา ดังนั้น เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระบบงานและแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันมือถือ คอลเซ็นเตอร์ เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ก ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และจากแหล่งข้อมูลส่วนอื่นๆ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่คุณให้ความไว้วางใจ เราจะดำเนินการจัดการข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวัง และ สมเหตุสมผล พร้อมกับมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างการใช้บริการ  เรายังตระหนักด้วยว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น ภายใต้ความยินยอมของคุณและฐานการประมวลผลตามกฎหมาย

* สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง “ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม”

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อให้บริการ และ สร้างบริการพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ (เช่น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลด) เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลตามฐานที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายบังคับ ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้สามารถเก็บได้จากอุปกรณ์ของคุณ แหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คุณอนุญาตหรือผ่านบริษัทใน Ascend Group, CP Group, บริษัทในเครือ, บริษัทในเครือ, พันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และ บริษัทหลักทรัพย์) ซัพพลายเออร์ คู่สัญญา หรือบริษัทอื่นๆ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งสามารถจำแนกได้ 10 หมวดหมู่ดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ชื่อบริษัท สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลตามที่ปรากฎบนบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา

1.2 ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย ทีอยู่ที่ทำงาน ที่อยู่บนบัตรประจำตัว ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา

1.3 ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัตรสมาชิก คะแนนสะสม รหัสสมาชิก (เช่น All-Member ID) ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันที่และเดือนเข้าร่วม/ลงทะเบียนสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน การสมัครผลิตภัณฑ์ (เช่น การสมัครสมาชิก การสมัครประกัน) และข้อมูลสมาชิกอื่นๆ

1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับคุณ วันที่และ/หรือเวลาชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ ข้อมูลการคืนเงิน จำนวนเงินที่คืน คะแนน วันที่ซื้อ หมายเลขการซื้อ/คำสั่งซื้อ การรับรู้การรับ ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม ที่ตั้ง สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา สถานะธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ

1.5 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) คุกกี้ ที่อยู่ควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) เว็บบีคอน บันทึก ID อุปกรณ์ (เช่น IMEI, ESN, MEID และ SN) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รุ่นของอุปกรณ์ดังกล่าว เวลาเปิดใช้งานอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูล SSO บันทึกการเข้าสู่ระบบ เวลาและสถานที่ในการเข้าถึง GPS ละติจูด ลองจิจูด ระยะเวลาใช้งานบนหน้าเว็บ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด ประวัติการค้นหา ข้อมูลการท่องเว็บ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่นๆบนอุปกรณ์ที่คุณที่ใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆจากการใช้บนแพลตฟอร์มและระบบ

1.6 ข้อมูลพฤติกรรม เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของคุณ และข้อมูลที่ได้สำรองไว้จากการใช้บริการของเรา

1.7 ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ข้อมูลโปรไฟล์และรูปภาพ การซื้อ คำสั่งซื้อในอดีต คำสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ รายการที่ซื้อ ปริมาณรายการ คำสั่งซื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณเรียกคืน คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ ID คำสั่งซื้อ บันทึกทางการเงิน ความสนใจ  ความชอบ ข้อเสนอแนะ การตอบแบบสำรวจของคุณ แบบสำรวจความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดีย ข้อมูลการมีส่วนร่วม loyalty programs การใช้รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นของคุณ คำอธิบายคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า และข้อมูลโปรไฟล์อื่น ๆ

1.8 ข้อมูลการใช้งาน เช่น วิธีการที่คุณเรียกดูหรือใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์และบริการของแอปพลิเคชัน บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการ บันทึกการเตือนความจำ บันทึกการติดตามร้านค้า  timestamp บันทึก Q&A และ ข้อมูลการใช้งานอื่นๆ

1.9 ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าเกี่ยวกับการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทใน Ascend Group CP Group บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทอื่นๆ และ ข้อมูลการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ

1.10 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ 

เราเปิดโอกาสให้คุณเชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามได้ตามความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ของสมาชิกในครอบครัว และข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อของครอบครัว เพื่อน ผู้รับผลประโยชน์ ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และการอ้างอิงจากอุปกรณ์ของคุณ เพื่อใช้สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การสมัครสมาชิก การทำธุรกรรมและการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม รวมถึงการการพัฒนาการให้บริการในส่วนของการสมัครและการทำธุรกรรม ในการนี้ โปรดแจ้งถึง Privacy Notice แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและขอความยินยอมเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

เราจะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวตามความยินยอมของคุณที่ให้ไว้อย่างชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

เราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เว้นแต่จะมีกฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าที่อายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กล่าวข้างต้น เราจะลบข้อมูลนั้นทันที เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

2. เหตุใดเราจึงจำเป็นต้องรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อให้บริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการของเรา เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้ฐานการประมวลผลตามกฎหมาย ได้แก่ ฐานสัญญา ฐานความยินยอม ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย และ ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานให้คุณทราบเสมอ สามารถพิจารณาได้ตามด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา รายละเอียดด้านล่างนี้จะเป็นขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

2.1 การพิสูจน์และยืนยันตัวตน: เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ภาพถ่ายเซลฟี่ ข้อมูลไบโอเมตริก ภาพถ่ายตามที่แสดงในเอกสารระบุตัวตนสำหรับการลงทะเบียน การตรวจสอบตัวตน และการยืนยัน เพื่อใช้ประกอบการให้บริการ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาการใช้บริการของเรา เรามีความจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมให้แก่ภายในเครือ Ascend Group เพื่อช่วยดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้ด้วย

2.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ: เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริการแก่คุณได้ตามภาระผูกพันในสัญญา ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรม/การดำเนินการแต่ละรายการ ภายในหรือผ่าน ABC Loyalty 3.0

2.3 Loyalty Program: โปรแกรมรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน กิจกรรม: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมใน Loyalty Program โปรแกรมรางวัล การชิงโชค การจับรางวัล การแข่งขัน และแคมเปญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรานำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

2.4 การสื่อสาร: เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางการแจ้งเตือน  อีเมล และแบนเนอร์ในแอปพลิเคชัน เรามีความจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ ข้อเสนอ การอัปเดต การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น โฆษณา ประกาศ ข่าวสาร และข้อมูลที่เราเชื่อว่าเหมาะสมหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมั่นใจได้ว่า คุณจะไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทในเครือ Ascend Group หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เว้นแต่คุณจะอนุญาตให้พวกเขาติดต่อคุณได้โดยตรง

2.5 ฝ่ายบริการลูกค้า: เพื่อทำการติดต่อคุณตามที่คุณร้องขอหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับจากเราและพันธมิตรทางธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อบริหารจัดการคำร้อง ข้อสงสัย คำขอ คำติชม การร้องเรียน การเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ รวมถึงเพื่อสนับสนุนการประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณที่มากยิ่งขึ้น

2.6 การปรับให้เป็นส่วนตัว การทำโปรไฟล์ และการวิเคราะห์ข้อมูล: เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปวิเคราะห์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจตามความต้องการของคุณ และเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการ เราจะดำเนินการล้างข้อมูล การทำโปรไฟล์ข้อมูล การให้คะแนนแนวโน้ม ข้อมูลเชิงลึกและการแสดงภาพ การวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและการแบ่งส่วน แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค นอกจากนี้ เราจะจัดทำโปรไฟล์ตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การดูประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณใช้ ดูวิธีที่คุณต้องการให้ติดต่อ เราต้องการทำความรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นผ่านทางข้อมูลที่เราทำการวิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ และ เนื้อหาต่างๆให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลวิเคราะห์ดังกล่าวยังใช้เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย ซึ่งจะช่วยระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ บริการวิเคราะห์ข้อมูลของเราอาจรวมถึงการคำนวณการให้คะแนนและการสร้างแบบจำลองข้อมูลด้วย บริการวิเคราะห์ข้อมูลของเราเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ช่วยให้เราให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเราสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถเร่งกระบวนการภายใน และลดจำนวนเอกสารได้

2.7 การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ: เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ และปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทั้งหมด, ABC, Ascend Group, CP Group, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อยและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใช้ระบุและแก้ไขปัญหา สร้างรายงานสรุปแบบไม่ระบุตัวตน และวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบธุรกิจของเรา

2.8 การทำงานของไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม: เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการไซต์และแพลตฟอร์ม เช่น ปรับปรุงเลย์เอาต์และเนื้อหาของไซต์และแพลตฟอร์ม เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกดังกล่าว และเรารับรองว่าไซต์เหล่านั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2.9 การจัดการด้านไอที: เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านไอที การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านไอที และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอที การจัดการธุรกิจภายในสำหรับข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติตามภายใน

2.10 การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตาม: เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือแก่ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุผลสมควร หรือเชื่อได้ว่าเรามีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย การดำเนินการ หรือคำสั่งของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการออกใบกำกับภาษีหรือแบบฟอร์มภาษีฉบับเต็ม การบันทึกและติดตามการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ รวมถึงการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

2.11 การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นบูรณภาพของธุรกิจของเรา เราจะใช้สิทธิเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราในกรณีที่จำเป็นและมีข้อกฎหมายรองรับการกระทำ ดังกล่าว เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อกล่าวหาการฉ้อโกง ข้อกล่าวหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดกฎหมาย รวมถึงเพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นบูรณภาพของธุรกิจ

2.12 การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณและเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามตามข้อบังคับทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ เช่น กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) การตรวจสอบรายการคว่ำบาตร, การตรวจสอบบัญชีและบันทึกภายใน, การตรวจสอบระบบและการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

2.13 ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีมีการขาย โอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น และ/หรือ

2.14 ความเสี่ยง: เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง

3. บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ก่อนที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เราจะตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรฐานเดียวกันหรือสูงกว่า และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี บุคคลที่สามดังกล่าวได้แก่

3.1 Ascend Group and CP Group

เนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของ Ascend Group และ CP Group เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ หรือให้การอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทอื่นๆในเครือ Ascend Group และ CP Group เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น เพื่อรายงานภายใน เพื่อทำการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนการเปิดเผยดังกล่าว

3.2 ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจว่าจ้างบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับเหมาอื่นๆเพื่อให้บริการแก่คุณในนามของเรา หรือเพื่อช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รวมถึง

(1) โครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เทคนิคโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านไอที

(2) หน่วยงานวิจัย

(3) ผู้ให้บริการวิเคราะห์

(4) ผู้ตรวจสอบบัญชี

(5) ตัวแทนการตลาด สื่อโฆษณา โซเชียลมีเดียและการสื่อสาร

(6) ศูนย์รับแจ้ง

(7) ตัวแทนขาย

(8) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร

(9) การชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ให้บริการและตัวแทน Dip chip

(10) ผู้ให้บริการด้านการบริหารภายนอก

(11) การจัดเก็บข้อมูลและผู้ให้บริการระบบคลาวด์ และ/หรือ

(12) ผู้ให้บริการตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูล เช่น กรมการปกครอง

เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้ ABC Loyalty 3.0 แก่คุณ เราจึงเลือกผู้ให้บริการของเราอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการของเรารวมถึงผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ในการให้บริการดังกล่าว ผู้ให้บริการของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

3.3 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายแก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เราได้คัดเลือกแล้ว เช่น การธนาคาร การเงิน เครดิต เงินกู้ การจัดการสินทรัพย์ การลงทุน ประกันภัย บัตรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การขายปลีก อีคอมเมิร์ซ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านไลฟ์สไตล์ สปาและฟิตเนส Loyalty Program และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้ขายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เราอาจร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจ เสนอให้กับคุณ อย่างไรก็ตาม คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับข้อเสนอ สิทธิพิเศษ การอัปเดตจากพันธมิตรทางธุรกิจของเราก็ต่อเมื่อคุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งสำหรับการให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

3.4 บุคคลที่สามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่นๆที่เราเชื่อว่าเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรืออย่างอื่นใดเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สามหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบุคคล ซึ่งรวมถึงเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยต่างๆ

3.5 ที่ปรึกษามืออาชีพ

ซึ่งรวมถึงทนายความ ช่างเทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ

3.6 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือภาระผูกพัน

สำหรับบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจจากเราจากในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนธุรกิจ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การขาย การซื้อ การร่วมทุน การมอบหมาย การโอน หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือธุรกรรมที่คล้ายกัน พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกจัดการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายไทยกำหนด เราจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม หรือปลายทางที่ไม่มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เรามีความจำเป็นต้องใช้บริการคลาวด์ของบุคคลที่สามเพื่อให้บริการของเรามีความพร้อมใช้งานและความต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งผ่าน (transit)ไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์นอกประเทศไทย นอกจากนี้ เรามีความจำเป็นที่จะต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการไอทีนอกอาณาเขตของเรา ซึ่งรวมถึงสมาชิกของ Ascend Group และ CP Group เข้าถึงระบบไอทีของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย และบุคคลที่สามเหล่านั้นมีระดับความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด หากกฎหมายนั้นกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนการดำเนินการใดๆโดยเฉพาะ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเสมอ

5. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

5.1 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีทั่วไป

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นและตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยคำนึงถึงภาระผูกพันตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หากระยะเวลาการเก็บข้อมูลของเรา กับข้อบังคับทางกฎหมายมีความแตกต่างกัน เราจะจัดเก็บตามความจำเป็นหรือภาระผูกพันที่มีระยะเวลานานกว่า

5.2 กรณีที่คุณยกเลิกการใช้บริการ

เมื่อคุณขอยกเลิกบริการและยืนยันตัวตนเพื่อทำรายการสำเร็จ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของเรา อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิในการคงไว้ซึ่งข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นและจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวต่อเมื่อมีกรณีฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดี หรือดำเนินการตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กำหนดระยะเวลา 10 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 กรณีที่คุณถอนความยินยอมที่ให้แก่เราในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณขอถอนความยินยอมที่ให้เราจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะตามช่องทางที่เรากำหนด หากเราตรวจสอบแล้วพบว่าคุณไม่ได้ให้ความยินยอมหรือมีความจำเป็นตามกฎหมายในการจัดเก็บข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์อื่น เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บภายใต้ความยินยอมดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อคุณถอนความยินยอม คุณอาจจะไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิพิเศษที่ทางเราได้จัดเตรียมให้ลูกค้าคนสำคัญ

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของคุณโดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและให้สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม วิธีการและมาตรการการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพนั้น จะเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของ ABC

7. การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีจำเป็นต้องแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งคุณให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สำคัญ ในกรณีที่มีการแก้ไขใด ๆ ที่กระทบกับข้อมูลอ่อนไหว บริษัทที่เกี่ยวข้องจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเสมอ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

8. คุกกี้และวิธีการใช้งาน

หากคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากคุณโดยใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลหรือข้อความที่เก็บรวบรวมจากคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณและใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน เพื่อใช้ในการบริหารเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้รอบเว็บไซต์ หรือ เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ คุกกี้บางประเภทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีคุกกี้ประเภทอื่นๆ ที่สามารถเก็บรวบรวมเพื่อมาวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยเราปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของคุณ ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยจดจำชื่อผู้ใช้ของคุณในวิธีที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับการตั้งค่าภาษาที่คุณใช้

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถเลือกได้ว่า จะอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวมคุกกี้หรือไม่ หากคุณปฏิเสธ ลบ หรือบล็อกคุกกี้ มันอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ รวมถึงความสามารถในการใช้คุณสมบัติหรือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

นอกจากนี้ บุคคลที่สามบางรายอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อโฆษณาบริการที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมประวัติเบราว์เซอร์ของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อให้บริการดังกล่าว ข้อมูลที่รวบรวมผ่านวิธีการอัตโนมัติเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา

9. ข้อมูลของคุณ คุณเลือกได้

แม้ว่าเราได้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างดีที่สุดแล้ว แต่เราเข้าใจดีว่าในบางสถานการณ์ คุณอาจรู้สึกไม่สบายใจและต้องการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามสิทธิที่คุณมีในฐานะเจ้าของข้อมูล และเราเคารพการตัดสินใจของคุณ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อยกเว้นของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลดังนี้

9.1 การเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ

9.2 การแก้ไข: คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง

9.3 การถ่ายโอนข้อมูล: คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยที่นี้จะบังคับใช้สำหรับ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา และ (b) ข้อมูลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามความยินยอมหรือสัญญา

9.4 การคัดค้าน: คุณมีสิทธิคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง (Direct Marketing)

9.5 การจำกัดการใช้ข้อมูล: คุณมีสิทธิจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

9.6 การเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

9.7 การลบ: คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบ หรือ ไม่ระบุตัวตนบนข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกรรมวิธีใดๆที่เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่ เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวตามฐานของกฎหมาย หรือ ภาระผูกพันต่างๆตามกฎหมาย

9.8 ยื่นคำร้อง: คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ เมื่อคุณเชื่อว่า มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลใช้บังคับ

10. รายละเอียดการติดต่อของเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่: dpo@ascendbit.net

เราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมหรือที่อยู่ในการควบคุมของเราเสมอ และเราสัญญาว่า เราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะบังคับใช้ภาระผูกพันในการรักษาความลับที่เข้มงวดกับพนักงานและผู้ให้บริการของเราที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราได้วางระบบ เพื่อช่วยตรวจสอบการเข้าถึง การจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระบบของเราจะถูกปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในการทำงานของระบบ รวมถึงระบบที่ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิด

bottom of page